Jarda Kulhavý má zlato! Velká gratulace, byla paráda to sledovat.